email: muc.mesihciler@gmail.com

deutsch

Kimliğimiz - Temelimiz - Efendimiz - Toplantılarımız - Bağlantılarımız

Onu görenler İsa için ne dediler:

Görevliler, "Nöbetçi askerler de şöyle cevap verdiler: "Hiç bir insan hiç bir zaman bu adam gibi konuşmamıştır." (İncil - Yuhanna 7:46)

O duahanede kötü ruhlu bir adam vardı ve bağırırdı. Dedi ki, "Nasiralı İsa, seninle ne işimiz var ki? Sen bizi yok etmeye mi geldin? Ben biliyorum, sen kimsin: Allahın Kutsalı'sın. (İncil - Markos 1:23)

Hepsi de şaşkına döndüler. Birbirleri ile söyleşmeye başladılar: "Bu ne biçim söz idi? Bu adamın sözü geçerli: kuvvetle kötü ruhlara buyuruyor, onlar da çıkıyor. (İncil - Luka 4:36)

İsa öğrencilerine, "Nerede imanınız?" dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine, "Bu adam kim ki, rüzgara, suya bile buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor!" dediler. (İncil - Luka 8:25)

İsa onların imanını görünce dedi ki, "Dostum, günahların af edildi."
Kanun muallimleri ve Ferisiler şöyle konuşmaya başladılar: "Bu da kim oluyor ki, Allaha küfür konuşuyor? Allahtan başka günahları kim af edebilir?"
Ama İsa onların düşüncelerini anladı. Cevap verip dedi ki, "Niye içinizden öyle alıp veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? 'Günahların af edildi' demek mi, yoksa 'Kalk, yürü' demek mi? Ama İnsanoğlu'nun (yani İsa'nın) kuvveti var, yeryüzünde günahları af etsin. Onu anlayasınız diye...", bu sefer İsa inmeliye konuşup dedi ki, "...sana söylüyorum: kalk, döşeğini kaldır ve evine git!"
Adam da dakkada herkesin önünde ayağa kalktı, üzerinde yattığı döşeği kaldırdı ve Allahı öve öve evine gitti. 26 Hepsi şaşkınlıktan çılgına döndüler ve Allahı şanlamaya başladılar. Herkese de korku düştü. Dediler ki, "Bugün şaşılacak işler gördük." (İncil - Luka 5:20-26)

Bunun üzerine Simun Petrus Ona şöyle cevap verdi: "Ya Rab, biz kime gidelim? Sende sonsuz yaşamın sözleri var. (İncil - Yuhanna 6:68)

Adamlar onlara dedi: "Nasıl oluyor da, diri Olanı ölülerin arasında arıyorsunuz? O burada değil; O dirildi! Hatırlarsınız, O daha Celile'de iken size nasıl söylemişti. (İncil - Luka 24:5-6)

"Siz Celileli adamlar, ne için burada durup göke bakıyorsunuz? Bu İsa sizin aranızdan alınıp göke götürüldü. Nasıl göke çıkarken siz Onu gördünüz, aynı onun gibi de dönecek." (İncil - Elçilerin İşleri 1:11)

Eminim, ne ölüm ne de yaşam, ne melekler, ne Şeytanlar, ne de başka ruh kuvvetleri, ne şimdi var olan şeyler ne de gelecekteki şeyler, ne yükseklik ne de derinlik ne de yaratılmış birhangi başka şey bizi Allahın sevgisinden ayıramayacak, ve o sevgi Rabbimiz Mesih İsa'da bulunuyor. (İncil - Romalılar 8:38)

EFENDİMİZ: İsa Mesih

İnsanlarımızın çoğu Allah kelimesini işitirken, akıllarına 'din' sözü geliyor. Oysa biz Mesih imanlıları bir dine bağlanmadık, bir kişiye bağlandık. İmanlı hayatımız birtakım dinsel kurallar, buyruklar ve adetleri tutmakla değil, ancak diri bir kurtarıcı olduğunu anladığımız İsa'yla diri ve yürekten bir sevgi bağı içinde yaşamakla geçiyor.

İsa Mesih eşsizdir! Tarih boyunca kaç peygamber, pirler ya da başka adla anılan Allah adamları geldiyse, hiç biri İsa Mesih kadar büyük bir etki bırakmadı. Ve ilginç bir şey şu ki, her din İsa'yı kendi inanç sisteminde yer veriyor. O da İsa'nın eşsiz kişiliğinden, eşsiz işlerinden, eşsiz sözlerinden, sevgi ve merhamet dolu sözlerinden kaynaklanıyor. İzin verirseniz, sizi Efendimizle kısaca tanıştırmak istiyoruz:

1) İsa'nın doğuşu eşsiz

Allahın peygamberleri yüzlerce yıl önce bile, Mesih'in geleceğini bildirdiler ve en küçük detaylarına kadar tarif ettiler: Mesih'in Davud'un soyundan geleceğini, Beytlehem kasabasında doğacağını, annesi bakire olarak gebe kalacağını - bütün bunlar Allahın Ruhu tarafından önceden bildirilen hakikatlardır ve Tevrat kitabında yazılıdırlar. Hatta, Daniel peygamberinin kitabında Mesihin ne zaman dünyaya geleceğini bile yaklaşık 490 yıl önce bildirildi.

İsa'nın olağanüstü bir yöntemle doğması, onun kim olduğunu gösteriyor. Annesine Meryem'e müjde getiren melek şöyle dedi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. (İncil - Luka 1:35)

2) İsa'nın mucizeleri eşsiz

İsa Mesih yeryüzündeyken yüzlerce mucize yaptı. Kimi peygamberler daha önce mucize işlediyse de, İsa Mesih'inkilerinde mühim bir fark görüyoruz: İsa mucize yaparken dua etmedi ne de 'Allahın adında...' gibi sözler kullanmadı. Tersine, "Ben buyuruyorum ki..." dedi. İsa Mesih yüzlerce kişi her türlü hastalıktan kurtardı, sakatları yürüttü, körlerin gözleri ve sağırların kulaklarını açtı, 5 ekmek ve 2 balıkla 5000 kişi doyurdu, suyun üstünde yürüdüö bir tek sözle fırtınayı dindirdi, kendi gücüyle ölüleri diriltirdi ve mucizlerin en büyüğü: insanların günahlarını af etti.

3) İsa'nın öğretişi eşsiz

  • Dua, oruç ve sadaka vermek gidi dinsel işlerin tamamen gizlilik içinde yapılması gerektiğini öğretti; ne de olsa Allahı hoşnut etmeye çalışıyoruz, değil komşularımızı.
  • İsa Mesih kadınlara önem verdi: ders verirken onların anlayacağı örnekler kullandı, kadınları erkeklerin yanında eşit durumda olan öğrencileri olarak kabul etti. Böylece kadınların durumunu büsbütün değiştirdi.
  • İsa Mesih "Sezarın hakkını sezara, Allahın hakkını Allaha verin" ilkesini öğretti. İnsanların inancı asla politik amaçlar için kullanılmamalı ve öbür taraftan dinsel önderler asla politikaya karışmamalı.
  • İsa insanlara sürekli 'Allahın Krallığı'ndan bahsetti. Bu krallık farklıdır, ne yeryüzündeki devletlere, ne de dinlere benzemiyor. İnsanlar o krallığa tek tek karar vererek ve tövbe ederek girmeli. O krallık bütün dünyada etkin olan Allahın Ruhu tarafından bir arada tutuluyor. O krallığın içinde Allahın affına ve sevgisine kavuşuyoruz, sonsuz yaşama kavuşuyoruz.

4) İsa'nın ölümü eşsizdir

İsa Mesih ne ecelinden öldü, ne de savaşırken şehit düştü. Daha ölmesine bir buçuk sene kala kendi öğrencilerine nasıl öleceğini bildirdi ve ondan sonra etrafındaki kişileri öyle etkiledi ki, tam onun planladığı zaman öldürülsün. Yahudilerin Fısıh Bayramı her sene kutlanıp Rabbin onları Mısır'dan nasıl kurtardığını anan bir Kurban Bayramı idi. Hizmetinin üçüncü yılında İsa tam o bayram gününde Yahudilerin din önderleri ve Romalı vali tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Bununla İsa Mesih gerçek anlamda Allahın önünde geçerli olan kurban kuzusunun kendisi olduğunu gösterdi.

5) İsa'nın dirilişi eşsiz

İsa Mesih ölümünden sonra, o zamanın adetlerine göre, mumyalaştırılıp mağaralı bir mezara koyuldu. Üçüncü gün sabah erkenden bazı kadınlar mezara gittiklerinde onun önündeki taşın yok olup içindeki cesedin de yok olduğunu gördüler. Daha sonra İsa 40 gün boyunca kendi öğrencilerine göründü. Bu zaman içinde şüphe edenlere kendisinin diri olduğunu birçok ispatlarla kanıtladı. Kırk günün sonunda herkesin önünde bir bulutun içinde göke alındı. Bununla herkesin efendisi olduğunu ve tüm gücü ve yetkiyi kendi elinde tuttuğunu gösterdi.

6) İsa'nın çağrısı eşsizdir

İsa Mesih'in göke alınmasından on gün sonra, Allahın Ruhu insanların üzerine döktü. O Ruhla kendi krallığını bir arada tutuyor ve bugüne kadar insanları o krallığa çağırmaya devam ediyor. İsa'yı kabul eden artık karanlıkta değildir: Allahın önündeki durumu nedir biliyor. Çünkü İsa Mesihi kabul eden kişi Allah tarafından evlatlığa kabul ediliyor. Bugün sen de İsa'nın çağrısı kulak ver: "Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir." (İncil - Yuhanna 5:24)