email: muc.mesihciler@gmail.com

deutsch

Kimliğimiz - Temelimiz - Efendimiz - Toplantılarımız - Bağlantılarımız

Yaşam prensiplerimiz:

"Allahımız Rab tek bir Rabdir. Ve Allahın olan Rabbi seveceksin bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün kuvvetinle.' İkinci buyruk şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin!' Bunlardan daha büyük buyruk yok."" (İncil - Markos 12:30-31)

"Çünkü Mesihin sevgisi bizi zorluyor. Artık şöyle düşünüyoruz: madem bir kişi herkes için öldü, o zaman herkes öldü. Ve O, herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar da artık kendilerine yaşamasınlar, ama onlar için ölmüş ve dirilmiş olan Kişiye yaşasınlar." (İncil - 2.Korintliler 5:14-15)

"Çünkü biliyorum, bende, hani benim tabiyetimde, hiç iyi bir şey bulunmuyor. İyi olanı istemek var bende, ama onu yerine getirmek yok... Ben ne kadar zavallı bir insanım! Bu bedence hayat, ölüm demektir. Bundan beni kim kurtaracak?" (İncil - Romalılar 7:18,24)

"Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun. Kendi bol merhametine göre, O bize yeni doğuş verdi. Öyle ki, İsa Mesihin ölülerden dirilişi ile diri bir umudumuz olsun. Öyle ki, bir miras alalım - çürümeyen, lekesiz ve solmayan bir miras. Bu miras gökte sizin için saklıdır." (İncil - 1.Petrus 1:3-4)

"Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Ve şimdi bedende yaşadığım hayatı, Allahın Oğluna iman etmekle yaşıyorum. O beni sevip kendini benim için teslim etti. " (İncil - Galatyalılar 2:20)

KİMLİĞİMİZ: Türk Mesihçiler

Münih'te yaşayan bir grup Mesih imanlısıyız. İkibin yıl önce Allahın kendisi tarafından başlatılan, bütün dünyada hızla büyüyen bir hareketin parçasıyız. Bu hareket tamamen Allahın Ruhu'ndan esinleniyor ve yönetiliyor: yeryüzünde hiç bir örgüt ya da merkezimiz yoktur.

Allahın insanlara karşı sonsuz, sınırsız sevgi duyduğuna ve onu ırk, din, dil ve cinsiyete bakmaksızın herkese eşit bir biçimde sunmak istediğine inanıyoruz. Mesih imanlısı olarak, Allahın sevgisini kişisel hayatımızda da yaşatmaya yükümlüyüz.

Kutsal Kitap'tan Allahın kutsal olduğunu, yaklaşılmaz bir nurun içinde yaşadığını ve kendi standartlarına uygun olmayan herşeye ve herkese yiyip bitiren bir ateş gibi davrandığını öğreniyoruz. Her insanın Allahın önünde suçlu olduğunu kabul ediyoruz. Ne kadar uğraşsak da, kendi gücümüzle Allaha uygun bir yaşam süremeyiz. O yüzden bir kurtarıcıya muhtacız.

Birçok kişi öyle bir kurtarıcının geleceğini beklerken, biz bütün insanlara onun zaten geldiğini ilan ediyoruz. İsa Mesih'e iman ederek yeni bir yaşama kavuştuk, ölümden hayata geçtik.

Bu büyük sevinci sizinle de paylaşmak istediğimiz için bu sayfayı hazırladık ve sizi içtenlikle toplantılarımıza davet ediyoruz...

Buyurun, bekleriz!

Türkiye'de mesihçiler


Bulgaristan'da türk mesihçiler


Azerbeycan'da mesihçiler


Özbek mesihçileri


Moldova'da Gagauz türk mesihçiler


Ukrayna'da Tatar mesihçiler