email: muc.mesihciler@gmail.com

deutsch

Kimliğimiz - Temelimiz - Efendimiz - Toplantılarımız - Bağlantılarımız

Rekorlar kitabı:

Dünyada basılan birinci kitap, Kutsal Kitap'tır - 1456 yılında Alman keşif Johannes Gutenberg Latince dilinde bastığı Kutsal Kitap, yeryüzünde en eski kitaptır.

Dünyada en çok tercüme edilen kitap, Kutsal Kitap'tır - Dünyada yaklaşık 6800 dil konuşuluıyor. Şu anda Kutsal Kitap ya da onun bir parçası 2600 dile çevirildi ve 1500 dile daha tercüme edilmektedir.

Dünyada en çok basılan kitap Kutsal Kitap'tır: 1815 yılındna bu yana 3 milyar defa basılmıstır.

En uzun zaman içinde yazılan kitap Kutsal Kitap'tır: Tevrat'ın birinci yazarı Musa'dan, İncil'in son sözlerinin yazılmasına kadar yaklaşık 1400 yıl geçti.

İnternette en çok anılan kitap Kutsal Kitap'tır. Sadece İngilizce biçimde ('Bible') arandığı zaman 408 milyon sonuç çıkıyor.

İlk radyo yayını için Kutsal Kitap okundu: Amerika'nın Brent Rock kentinde 24. 12. 1906 gününde, yani İsa'nın Doğuş Bayramı'nın arife gününde, birinci yayın olarak İncilin Luka kısmından ayetler okundu.

En küçük Kutsal Kitap 1895 yılında İskocya’nın Glasgow kentinde basıldı. 520 sayfa icinde bütün Kutsal Kitabı, tam 838.380 harf iceriyor. Kalınlığı sadece 6 milimetre, genisligi ve yuksekligi bir normal posta pulunun ucte biri.

2001 senesinde Amerika’da MIT üniversitesinde ‘mikrolitografi’ adında bir metodla bütün Yeni Ahit’in sözleri 24 ayar altın harflerle 5 x 5 milimetre kadar büyük bir silikon çipin uzerine yazdılar.

1956 yılında Kaliforniya üniversitesinde Vayne adında bir imanlı dünyanın en büyük Kutsal Kitap baskısını gerçekleştirdi: açıldığı zaman 110 cm yüksek ve 250 cm geniştir. Kapalı iken kitabın sırtı 86 cm kalındır. 8048 sayfalıktır, ağırlığı da 500 kg’dır. Baska yere taşınmak için onu 31 parca yapıp tek tek goturuyorlar.

En uzak Kutsal Kitap: 1971 yılında 'Apollo 15' adlı uzay gemisinden Dave Scott adında bir astronot ayın üzerine indi. Oradan ayrılırken kırmızı deri ciltli bir Kutsal Kitap ayda geride braktı.

TEMELİMİZ: Kutsal Kitap

İnançlarımız ve uygulamalarımızın tümü Kutsal Kitap'a dayanıyor. Mesih'in adına ananların birçoğu maalesef bu ilkeye dayanmayıp, insan adetleri ve öğretilerine yer vermişlerdir. Mum yakmak, azizlere dua etmek, heykellere ve ikonalara tapmak, bebekleri vaftiz etmek... bütün bu uygulamalar Allahın sözü olan Kutsal Kitap'a aykırıdır; o yüzden onları kabul etmiyoruz.

Kutsal Kitap başka din kitaplarına benzemiyor ve herhangi bir peygambere de 'indirilmedi'. Onun içinde Allahın kurtuluş tarihine şahitlik yapan olayları okuyoruz. Kutsal Kitap'ın ne kadar farklı olduğunu anlamak için şu noktalara dikkat edin:

 • Kutsal Kitap bir yazarın eseri değildir, içinde kırktan fazla yazarın sözleri bulunuyor. Onlar da çok değişik konumlarda olan kişilerdi: krallar ve çiftçiler, filozoflar ve balıkçılar, şairler ve doktorlar, devlet adamları ve bilim adamları.
 • Kutsal Kitap bir kişinin zamanında değil, ancak 1400 yıl içindeö kırk nesil boyunca ve üç kıtada yazıldı: Asya, Afrika ve Avrupa.
 • Kutsal Kitap bir dilde yazılmadı: İsa'dan önceki kitaplar İbranice olarak yazıldı, ancak birkaç bölüm Aramice dilindedir. İsa'nın zamanında yazılan İncil ise Grekçe (eski Yunanca) olarak yazıldı.
 • Kutsal Kitap'ın konusu birtakım dinsel kurallar değildir, ezelden ebede uzanan tarihin tümünü içeriyor. İnsanların nereden geldiğini ve sonsuzlukta nereye gideceğini gösteriyor.

Allahın ayrı zamanlarda ayrı kitapların indirdiği, o kitapların da zamanla 'bozulup' geçersiz kılındığına inanmıyoruz: Allahın indirdiği kitap birdir. Allah konuştuktan sonra Onun sözlerini bozabilecek herhangi bir güç yoktur.

Kutsal Kitap'ın yapısı kısaca şöyledir:

 • Kutsal Kitap iki kısımdan oluşyor: Eski Antlaşma (İsa'dan önceki kısımlar) ve Yeni Antlaşma (İsa'nın zamanında kaleme alınan kitapçıklar). Eski Antlaşma bir Mesih'in geleceğini müjdeliyor; Yeni Antlaşma da İsa'nın o Mesih'in olduğunu gösteriyor.
 • Eski Antlaşma'nın ilk beş kitapçığı Musa tarafından kaleme alındı. Onlarda şu olaylar tarif ediliyor: dünya yaratılış, Adem ve Havva, Nuh ile tufan, İbrahim'in İshak'ın ve Yakup'un soyu ve hayatları, İsrail halkının Mısır köleliğinden kurtulması, çölde gemzesi ve Kenan topraklarına yerleşmesi.
 • Ondan sonraki oniki kitapçığı Allahın seçtiği İsrail halkının tarihini içeriyor: onlarda Saul, Davut ve Süleyman gibi güçlü kralların öyküsünü ve onların ardından gelen uzun yıkımını buluyoruz.
 • Eski Antlaşma'nın beş kitapçığı edebiyat türündendir: Eyüp'ün acı dolu hayatını okuyoruz. Sonra, Mezmurlar (ya da Zebur) kitabı denilen ilahiler kitabıdır. Orada Davud ve onun yanında başka yazarlar Allahla yaşadıklarını müzik olarak anlatıyorlar. Kral Süleyman'ın meşhur hikmetini gösteren özdeyıileri de yazılıyor.
 • Eski Antlaşma'nın geri kalan kitapçıklar hepsi peygamber kitaplarıdır: Yeşaya, Yeryemya, Hezekiel, Daniel ve 12 peygamber daha halka hem Allahın yargılarını bildiriyorlar, hem teselli veriyorlar hem de gelecek zamanlar için müjdeliyorlar.
 • Yeni Antlaşma'ya geçince, ilk dört kitapçık Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adlarını taşıyorlar. Bunlar dört ayrı İncil değildir, ancak İsa'nın hayatını anlatan dört ayrı tanığın kayıtlarıdır. Onlara bakarak İsa'nın hayatı ve sözleri konusunda kesin bir bilgiye sahibiz.
 • Ardından gelen 'Elçilerin İşleri' adlı kitapçık Mesih inancının nasıl başladığı ve bütün dünyaya yayıldığını anlatan bir tarih kitabıdır.
 • İncil'in içinde mektup biçimde yazılan 21 kitapçık var. Onlarda Allah, seçtiği elçilerin ağzından konuşup Mesih inancının temel öğretilerini dile getirdi.
 • 'Vahiy' adlı İncil'in son kitapçığı çok farklıdır: dünyanın sonunda yer alan olayları çok detaylı bir biçimde tarif ediyor.

Evet, Allahin kitabı bozulmadı, aramızdadır. Sizi de davet etmek istiyoruz: onu okuyun, araştırın - sonsuz yaşamın sözleri ondadır!